Macro Visie: De toekomst

De macro visie laat zien dat we een operationele Zelf-structuur hebben die de evolutionaire driver is van het hele systeem en een heel nieuwe maar zeer simpele visie op de evolutie kan geven. Dit creëert ook een heel nieuwe blik op de huidige menselijke ontwikkeling en de kern van de transformatie die mogelijk is. Van een mentale- identiteit naar een individueel intuïtieve identiteit en sturing. In de Westers cultuur zien we heel duidelijk hoe de rationeel wetenschappelijke ontwikkeling zich losweekt. We kijken naar de rol van Westerse verlichting die de mythische relatie met de werkelijkheid transformeert naar een rationele relatie met de werkelijkheid. De vraag is of we niet de baby met het badwater weggegooid hebben. Het nieuwe inzicht in het sturingsprincipe van de Zelfstructuur nu zowel het perspectief van de voormalige Homo Religioso en dat van de Homo Sapiens Sapiens integreert in de opkomst van de Homo Amores Universalis.

De nieuwe samenleving vorm
Het is door de vergevorderde technologische vernieuwing die als -co-evolutie van de kennis generatie plaatsvindt dat nu een veel dieper Planetaire mensheid kan ontwaken waarin een diep holistische e uiteindelijk non-duale relatie tot zelf, ander, planeet en kosmos kan ontstaan. Kenmerkend voor de transities van Homo Sapiens Sapiens [HSS] naar Homo Amores Universalis [HAO] is een veel diepere gidsende rol onze intuïtie, een gezamenlijke toekomst oriëntatie [lange termijn] door nieuwe potenties te zien aan te voelen, het doorbreken van hiërarchische macht structuur door de erkenning van de krachtige intuïtieve en planetaire verbondenheid van de vrouw met het levende scheppingsproces. HAU richt zich op de dynamiek van verwezenlijking van de natuurlijk-geestelijk potentie. Zowel man als vrouw zijn dieper geankerd in en heeft dieper contact met de interne integriteit van de eigen Zelfstructuur, de bijbehorende talenten en een ‘gevoel voor de eigen Missie. Niet het verleden, maar de toekomst-potentie wordt de drijfveer. Deze ligt echter reeds ‘verborgen’ in de Unieke Zelf-Matrix. Verlichting is het samenvallen van de mens met de matrix van de potentiele werkelijkheid.
De HAU is ook veel meer een gnosticus en Ziener dan de HSS.
Deze nieuwe Samenleving vorm van wederzijdse bekrachtiging wordt ook gedragen door de metafoor van een samenleving van Zonnen [authentieke autonome individuele in hun kracht en gift] zoals een Galaxy e het loslaten van het hiërarchische op macht, competitie en strijd gebaseerde heliocentrische identiteit en organisatiestructuur, waar 1 de baas is en de anderen ‘dienen’.
Kennis van de Blauwdruk en de Galactische principes, maakt het mogelijk om Unieke Self-symfonie te komen en elkaar genialiteit en Gift bijdrage aan een verlichte maatschappij te maken