Wereld vrede programma

Vanaf wereld vrede dag in 2020 begint er een 10 jaar durend wereld vrede proces.
In het komende jaar, waarin we onze trainingen en het nieuwe mens en wereldbeeld uit gaan dragen, willen we dit initiatief en de ontworpen methode bekent maken en uitdragen.
De training doen we in samenwerking met David Gershon en zijn Social Verandering 2.0 programma.