Het Unieke Zelf als vrucht van evolutie

Het Unieke Zelf is vrucht en opdracht van evolutie. De transformaties bij het zich ontvouwen van het Zelf worden alle gedragen door een centraal menselijk zelfsturend systeem, dat zich in de loop der tijden ontwikkeld door zijn natuurlijke sensitiviteit en zijn vermogen zich steeds opnieuw af te stemmen op de veranderende werkelijkheid. De visie onthult de ‘modus operandi’ van de specifieke en mens-eigen intelligentie en zijn groeiende begrip van principes.
Het kernproduct is Unieke Zelfkennis en het hieraan gerelateerde Wereldbeeld van het Verbonden Universum. Kennis van de Unieke Zelfstructuur van ieder is het product van een diepe zoektocht naar echte Zelfkennis en biedt nieuwe sleutels om niet alleen onszelf te helpen maar ook om samen de volgende evolutionaire stappen te maken.

De nieuwe zelfkennis laat zien hoe die ‘modus-operandi’ van het Zelf in ieder op een unieke manier verbonden is met de verschillende lagen & archetypen, die ieder mens in zich draagt en die ons enerzijds met elkaar verbindt en anderzijds onze unieke eigenheid vorm geeft. Nieuwe Zelfkennis kan een bijdrage leveren aan een nieuwe manier van samenwerken waarin een gezonde relatie met- en kennis van de verschillende archetypische aspecten van Je-Zelf je helpen om ook tot een betere relatie met de Natuur en de Ander [medemens] kan komen.

Centrale Modus Operandi en bewuste Evolutie
Daar waar je kennis hebt hoe de modus operandi van je systeem direct verbonden is met de verschillende lagen van je menselijke systeem blauwdruk, kan je het evolutionaire proces van ontwikkeling zelf in de hand nemen en sturen. In die zin helpt deze kennis om bewust je eigen evolutie te dienen en krijg je handvaten je groei te versnellen of vertragen afhankelijk van je eigen investering.

Inspiratie en Be-invloeding-Bevruchting & Samenwerking
Deze visie resoneert diep met de evolutionaire Visie dat de Homo Sapiens Sapiens nu losgelaten wordt omdat er zich een nieuwe dieptestructuur aandient:de Homo Amores Universalis. De Homo Amores Universalis is een centraal aspect van de visie en lering van Barbara Marx-Hubbart en Marc Gafni. Zij geven die nieuwe Zelf-structuur een diep kader, maar geven hier geen concrete vorm aan. De nieuwe Natuurlijkheid staat voor een dieper inzicht in dat Nieuwe Wezen en de Unieke expressie hiervan in ieder. Ik bied deze kennis aan via theorie en ervaring. Een andere inspirator en bevruchter van de nieuwe Zelf-visie is de werkelijkheid-visie [wereldbeeld] van Het Verbonden Universum die door de mathematicians-physicus & mysticus Nassim Haramein en zijn groep gedefinieerd wordt en steeds dieper geankerd raakt. Een derde inspiratie bron is het werk dat door A. Tervaert en zijn groep in de afgelopen 20 jaar gedaan is.
Het resultaat van deze invloeden en leerprocessen kan de Unieke Zelf-kennis een begin zijn om op echt innovatieve manier te kunnen samenwerken Unieke Zelf-symphonie, waarin ieders genialiteit de kans krijgt elkaar wederzijds te Bevruchting in kleine co-creatieve groepen.
Echte Zelfkennis betekend dat je weet wat voor jou het aller belangrijkste is, wat je diepste doel, je diepste Wens is.

Persoonlijke Coaching & Therapie
Groei in specifieke zelfkennis kan ook via persoonlijke coaching en persoonlijke Unieke Zelf-coaching sessies aan. Daarnaast ben ik instructeur van de Love-Method [Marina Riemslag], Adem therapeut [Dixhoorn methode] en Dru Yoga therapeut en geef Natuurcirkel coachings.

CURSUSSEN
Ik bied 2 zeer op elkaar afgestemde diensten aan: workshops en leergangen om met je eigen Unieke Zelfkennis te maken en te leren kennen. Ik bied hiertoe workshops, lezingen, trainings- en ontdekkingsdagen of weekeinde aan en 2 jaarcursus waarin op 2 heel verschillende manieren dezelfde kennis overdracht plaatsvindt.
.
BEKRACHTIG EN VERSTERK JE RELATIE MET DE NATUUR
The Core routines of Nature connection

Het is veelzeggend dat de nieuwste ontdekkingen in de Westers wetenschappelijke code omtrent de Natuur, de Shamanistische visie niet weerspreken ! In deze cursussen introduceer ik de 8 kern-attributen van de Natuur cirkel en leren we ons dieper te verbinden met de ons omringende natuur. Een van de eerste ervaringen zal zijn dat we onze ‘slapende’Zintuigen weer kunnen laten ontwaken en dat de natuurconnectie ook betekend dat onze Hart-connectie met de natuur ons hart heelt en onze relatie met anderen en ons diepere Zelf voedt.

Dag workshop: Unieke Zelf-leerdagen: Leer de kern-structuren van Je unieke Zelf kennen: Micro niveau
1-day Workshop; 1-st Basic level of Unique Blueprint
Ontdek de unieke visie van de belangrijkste onderdelen van de Blueprint-aanpak.
In de introductiedagen zullen vooral de eerste 4-dimensies van de unieke Blauwdruk verkent worden. <1-day workshop Unique Self: Begrijp het grote kader waarin alles plaatsvindt:De Macro visie. Introductie van de filosofie en het evolutionaire model van het unieke zelf.

1 dag Workshop: Het Meso-niveau: de sociaal economische & beroepsmatige Zelf
Door de nieuwe Zelf-Kennis die de algemene Mens met de uniekheid van de individuele Mens verbindt zijn we nu voor het eerste in staat om vanuit een hoger veld van positieve resonantie met elkaar samen te werken. Op deze dag introduceren we het fundering van het talenten-georienteerde aspect:onze relatie met de vier archetypische dieren in je structuur: de stier, de leeuw, de vogel en de slang. Zij openen de deur voor vier verschillende sturingsprincipes.

2-day Workshop: Cultural Emergence

Deze workshop geeft instrumenten om met een open en creatieve instelling naar het snel veranderende culturele kader te kijken. We introduceren de “core-routines’ van leiderschap en Kijken hoe Zelf, Cultuur en Natuur elkaar kunnen versterken en ‘beschadigen’. Wat verbind ons dieper en wat drijft ons uit elkaar.
Locatie in Hilversum: Nachtegaalstraat 28 1221 KS Hilversum.
Afhankelijk van aantal deelnemers: 8- 15 deelnemers- locatie in Hilversum & vanaf 15-25 mensen een andere passende locatie.

* Begin October start van 2 Jaarcursussen en 1 3-maanden cursus.

1 3 Maanden cursus; Het Micro-, Meso- ^ Macro niveau van Unieke Zelf. Unieke Zelf.
2 De jaarcursus bevat 3 niveaus van Unieke Zelf Blauwdruk en de 5 aspecten van de Nieuwe Natuurlijkheid
3 De jaarcursus die opgebouwd is rond de 52 codes van het Ontwaken van de =Homo Universalis [Book: “52 codes of Awakening New Species]
Hier gebruik ik het basis-werk van Barbara Marx Hubbard als inspiratie om dieper met het Unieke Zelf te werken en het dieper te integreren in ons dagelijkse leven.
Heeft u nog vragen voor ons? Of wilt u meer te weten komen? Neem dan gerust contact met ons op of neem een kijkje op onze website.