Introductie Nieuwe Natuurlijkheid

De NieuweNatuurlijkheid biedt een nieuwe Visie op menselijke ontwikkeling mogelijkheden aan. Het kernproduct is Unieke Zelfkennis en het hieraan gerelateerde Wereldbeeld van het Verbonden Universum. Ik werk samen met de Visie van barbara Marx-Hubbart en Marc Gafni die met hun Evolutionary Church en Homo Amors Universalis nu naarbuiten treden. Ook sta ik in direct contact met Het Platform-werk van een groep mensen rond Aernout Terveart. Wat als een van de mest betekenisvollebijdragen een vernieuwing en Update is van ons Zelf-Kennis. Een die resoneerd met en correspondeert met een wereldwijde integrerende en synthetiserende beweging die ons naar een totaal nieuw, holistisch en convergerend toekomstbeeld leidt, waarin nieuwe Zelfkennis even belangrijk is als uitelijke kennis en technologische vernieuwing? De nieuwste ontdekkingen in de Westers wetenschappelijke code eerspreekt de Shamanistische visie niet! De nieuwe Natuurlijkheidstaat voordieper inzicht in dat Wezen dat we Zijn en de Uniekeexpressievan ieder. Ik bied deze kennis aan van theorie en ervaring. Ik bied 2 zeer op elkaar afgestemde diensten aan: workshops en leergangen om met je eigen Unieke Zelfkennis te maken en een hiermee verwante jaarcursus waarin de gelaagde Unieke Zelf visie tot kennis van en ervaring van je eigen Unieke Zelf leidt. Alleen via observeren van je zelf en leren herkennen van de psycho-fysieke en psycho-spirituele Zelf aspecten kun je leren dir Zelf dieper en dieper te actualiseren.

Ik bied hiertoe workshops, lezingen, trainings- en ontdekkingsdagen of weekeinde aan.
En biedt persoonlijke heling of coaching processen aan.

Als u uw huidige zelfkennis wilt vergroten en geïnteresseerd bent in een diep spirituele mensvisie dan bent u hier aan het goede adres. Dan bent u bij de Nieuwe Natuurlijkheid [zie ook www.newnaturalness.nu] aan het juiste adres.
Echte gezondheid betekend een gezonde levende relatie vanuit jezelf met anderen, de wereld en je zelf. Echte Zelfkennis betekend dat je weet wat voor jou het aller belangrijkste is, wat je diepste doel, je diepste Wens is. Alle workshop vinden plaats in een bewuste benadering van het Leven & een serieus verlangen jouw eigen bijdrage, jouw Unieke Zelf Gift aan die leefbare VORM te geven.
BEKRACHTIG EN VERSTERK JE RELATIE MET DE NATUUR
The Core routines of Nature connection

Leer je Zintuigen ten volle te laten ontwaken integreren tot super-zintuigen via de kernroutine van de Natuurverbinding.

Unieke Zelf leer de kern-structuren van Je unieke Zelf kennen: Micro niveau
1-day Workshop; 1-st Basic level of Unique Blueprint
Ontdek de unieke visie van de belangrijkste onderdelen van de Blueprint-aanpak.
We zullen een ervaringsgerichte omgeving creëren voor de eerste 4-dimensie van de unieke Blueprint.

<1-day workshop Unique Self: Begrijp het grote kader waarin alles plaatsvindt:De Macro visie.

Introductie van de filosofie en het evolutionaire model van het unieke zelf.

1-day: Unique Self op meso niveau: Het Soicaal economische & beroepsmatige concept

In deze dag introduceren we het talenten-georeinteerde aspect. Wat is je start talent, je sleutel talent, je voorwaarde talent en je flow talent?. Hoe zorg je ervoor dat jouw talenten en je inspanningen op elkaar afgestemd zijn.

2-day Workshop: Cultural Emergence

Wat zijn de belangsrijkste zakenwaar we rekening moeten houden ? Wat zijn de echt voortgaande belangrijke ontwikkelingen waar je bewust mee om wilt gaan? Wat zijn de toekomst gerelateerde houdingen die je kunt ontwikkelen?

Locatie is in Hilversum: Nachtegaalstraat 28 1221 KS Hilversum.
Afhankelijk van aantal deelnemers: 8- 15 deelnemers- locatie in Hilversum & vanaf 15-25 op de Vlierhof [Millingen]

Heeft u nog vragen voor ons? Of wilt u meer te weten komen? Neem dan gerust contact met ons op of neem een kijkje op onze website.

* Begin September 2 year courses will start

1 De jaarcursus bevat 3 niveaus van Unieke Zelf Blauwdruk

2 Een jaarcursus in de 5 stukken van de Nieuwe Natuurlijkheid

3 the 52 codes of the Awakening New Species
Heeft u nog vragen voor ons? Of wilt u meer te weten komen? Neem dan gerust contact met ons op of neem een kijkje op onze website.