Het 10 jarige [2020-2030] Wereld vrede programma is gestart!


Op 21 September i2020 zijn er overal op de wereld wereld-vrede projecten gestart De bedoeling is dat dt project van 2020-2030 loopt. In de komende 10 jaar zullennieuw trainingen en evnmenten aangeboden worden en trainingen gegevenworden die een nieuwe open liefdeolle basis attitude stimuleren.

Vele mensen zien overal de tekenen dat de mensheid in een overgangs fse is, die astrologisch als de overgang van het VISSEN tijdperk naar het tijdperk van WATERMAN weergeeft. We zullen dus nooit meer terug gaan naar de patriarchale leefwijze maar ontwikkelen een meer open e gelijkwaardige houding waarin vernieuwing en transformatie naar een vreugdevolle an vredige mens ‘de NORM’ zullen zijn.
Ik ben verbonden met vele andere groepen die zich in deze richting ontwikkelen en soms samen programma’s creeren.

Een ervan is de Amerikaan David Gershon en zijn Social Verandering 2.0 programma.

Barbara Marx-Hubbard: Heart-Desire Groups & Life-Purpose groups., Patricia Albere; Mutual Awakening,

Het Unieke Zelf is een bekrachtiger van elk vn deze nieuwe vormen van Zelf-expressie [o0k wel Wij-technologien genoemd].

Verder is Adam Apollo en de Guardian Alliance & Resonance academy